Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Wydarzenia / SAIP zaprasza na XXXIII Konfrontacje Poligraficzne

SAIP zaprasza na XXXIII Konfrontacje Poligraficzne

Już 11 czerwca Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW organizuje kolejne Konfrontacje, które tym razem odbędą się pod hasłem „Papiery ekologiczne do drukowania, certyfikaty FSC, PEFC i EU Ecolabel, ślad węglowy, zrównoważone zarządzanie w produkcji poligraficznej i papierniczej”. XXXIII Konfrontacje Poligraficzne zostaną więc w całości poświęcone tematyce związanej z ochroną środowiska w branży papierniczej i poligraficznej.

Tematem przewodnim spotkania będzie zrównoważone zarządzanie, omówione pod różnymi kątami. W ujęciu ogólnym tematyka obejmuje zmiany klimatu oraz wpływ na niego produkcji poligraficznej i papierniczej. W szczegółach zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: systemy certyfikacji lasów, certyfikaty ekologiczne, deklaracje, koordynacja łańcucha dostaw, recykling i gospodarka makulaturą, ślad węglowy. Na zakończenie prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy branża papiernicza przyczynia się do dewastacji zasobów leśnych i jaki wpływ ma na środowisko naturalne.
Współorganizatorem wydarzenia jest firma Stora Enso Polska. Moderatorem będzie mgr inż. Tomasz Rokicki. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, na ul. Sapieżyńskiej 10A w godzinach 10–16.
Program Konfrontacji:
09:30–10:00 Rejestracja uczestników
10:00–10:05 Przywitanie, wprowadzenie do tematyki konfrontacji
10:05–10:25 Współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju
Robert Kęder – prezes zarządu, Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Co to jest zrównoważony rozwój, czy warto się do niego stosować? Zyski i straty
10:25–10:30 Sesja pytań i odpowiedzi
10:30–10:55 Papieroekologia
Janusz Kosiński – Converter Support Manager, Stora Enso Polska
mgr inż. Tomasz Rokicki – TCS Manager, Stora Enso Polska
Czy właściwie rozumiemy ekologię? Czym są certyfikaty, normy, deklaracje i pozostałe dokumenty towarzyszące papierom i podłożom papierowym przeznaczonym do druku?
11:55–11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
11:00–11:30 Certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw w systemie PEFC w Polsce
dr inż. Michał Kalinowski – sekretarz biura, PEFC Polska
W prezentacji zostaną przedstawione zasady funkcjonowania systemu certyfikacji w systemie PEFC (PEFC International, Rada PEFC Polska, Biuro PEFC Polska); zasady certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw w systemie PEFC (najważniejsze dokumenty, w tym dokument nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów”, Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne; wymagania (PEFC ST 2002:2013), zasady użytkowania logo (PEFC ST 2001:2008) – certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw PEFC w Polsce i na świecie – fakty i liczby (certyfikowane lasy, właściciele lasów, firmy).
11:30–11:40 Sesja pytań i odpowiedzi
11:40–11:55 Przerwa na kawę i herbatę
11:55–12:30 Im dalej w las, tym więcej znaczków, czyli o co chodzi z tymi certyfikatami. Wymogi certyfikacji FSC na przykładzie branży papierniczej
mgr inż. Robert Knysak – dyrektor, Control Union Poland
Część pierwsza:
- przedstawienie założeń systemów certyfikacji lasów / produktów leśnych,
- zależności miedzy nimi, aktualna sytuacja w Polsce z systemem FSC wraz z autorską oceną głównych uczestników tego procesu (PGL LP, organizacje społeczne, podmioty certyfikowane – przemysł drzewny i papierniczy).
Część druga:
- podstawowe kroki i wymogi do uzyskania certyfikatu FSC,
- omówienie specyfiki surowcowej / systemu przepływu materiałów certyfikowanych i niecertyfikowanych w firmie produkującej papier, firmie handlowej, drukarni i różnice między nimi (wskazania rozwiązań w każdym typie działalności).
12:30–12:40 Sesja pytań i odpowiedzi
12:40–13:00 EU Ecolabel – kompletny certyfikat ekologiczny
mgr inż. Michał Kuna – Manager, Technical Sales, UPM-Kymmene
EU Ecolabel pozwala identyfikować produkty i usługi, które mają ograniczony wpływ na środowisko w całym cyklu ich życia – od pozyskania surowców, przez produkcję, aż do użytkowania i ostatecznie utylizowania/odzyskiwania. Czym i dla kogo jest przeznaczony certyfikat EU Ecolabel? Jakie elementy wchodzą w jego skład? Jak go pozyskać i stosować? Czego potrzebujemy, aby być atrakcyjnym ekologicznie dla klienta końcowego?
13:00–13:10 Sesja pytań i odpowiedzi
13:10–13:35 Ślad węglowy
prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW
Określenie pojęcia śladu węglowego. Ślad węglowy to ilość emisji ditlenku węgla przy wytwarzaniu różnych produktów. Ditlenek węgla jest emitowany na każdym etapie procesu wytwarzania papieru, procesu drukowania czy obróbce końcowej produktu. Nawiązuje do pozyskiwania masy celulozowej, przez jej recykling i wytwarzanie energii, aż do jej odzysku. Problem narasta z roku na rok, a naukowcy i ekolodzy robią wszystko, żeby zmniejszyć emisję CO2 i zapobiec globalnemu ociepleniu. Przedstawienie wpływu czasopism drukowanych i internetowych na środowisko naturalne.
13:35–13:45 Sesja pytań i odpowiedzi
13:45–14:00 Przerwa na kawę i herbatę
14:00–14:20 Zrównoważona gospodarka surowcami drzewnymi i łańcuch dostaw FSC/PEFC w dywizji Stora Enso Paper
inż. Magnus Deinzer – Manager Sustainability, Chain of Custody Coordinator, Stora Enso Paper Division
W wystąpieniu omówione zostaną założenia zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikacja lasów, systemy FSC/PEFC (od strony producenta papieru) łańcuch dostaw oraz wytyczne regulacji EU Timber.
14:20–14:25 Sesja pytań i odpowiedzi
14:25–14:45 Odzysk i recykling makulatury w Polsce jako element polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce na przykładzie Stora Enso
MBA, mgr inż. Michał Gawrych – Vice President, Supply Chain, Stora Enso Packaging Solutions
Członek Stora Enso Packaging Solutions Management Team, odpowiedzialny za funkcję łańcucha dostaw, obejmującą funkcję obsługi klienta, planowania produkcji, logistyki oraz zaopatrzenia w makulaturę (w tym sieć zakładów odzysku makulatury w Polsce) dla europejskich fabryk dywizji Stora Enso Packaging Solutions.
14:45–14:50 Sesja pytań i odpowiedzi
14:50–15:10 Mity i fakty w przemyśle papierniczym
prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW
Janusz Kosiński – Converter Support Manager, Stora Enso Polska
mgr inż. Tomasz Rokicki – TCS Manager, Stora Enso
Ochrona środowiska a przemysł papierniczy. Czy produkcja papiernicza niszczy lasy? Jaki jest jej wpływ na klimat i otaczającą przyrodę?
15:10–15:30 Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów
Moderator i wszyscy prelegenci
15:30–16:00 Lunch i rozmowy indywidualne
Ok. 16:00 Zakończenie Konfrontacji

  • Obecnie 0 z 5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0/5 (0 ocen/y)

Dziękujemy za ocenę!

Twoja ocena już została uwzględniona. możesz oceniać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Nie masz uprawnień do pisania komentarzy. Zaloguj się.

Z ostatniej chwili

Francuska firma Data One – jeden z największych na tamtejszym rynku dostawców drukowanych i cyfrowych materiałów marketingowych – jest pierwszym w Europie (i jednym z pierwszych na świecie) użytkowników najnowszej maszyny cyfrowej HP PageWide Advantage 2200 (o jej premierze pisaliśmy TUTAJ). To kolejne rozwiązanie HP w zakładzie w Gaillon (Normandia) – pracują tam już maszyny z rodziny PageWide: modele T250 i T240 HD. Uzupełnienie parku maszynowego ma na celu przyspieszenie ekologicznej transformacji drukarni, a jednocześnie opracowanie nowych produktów i zwiększenie potencjału wzrostu.

W dn. 14–16 marca 2023 r. w centrum wystawienniczym w Monachium kolejny raz odbędzie się połączone wydarzenie, skupiające globalny przemysł przetwórczy, papierniczy i poligraficzny. Mowa o targach CCE International (wystawa dla przemysłu tektury falistej i litej), ICE Europe (wystawa poświęcona obróbce papieru, folii i taśm) i InPrint (koncentrująca się na technologii druku przemysłowego).

Fujifilm ogłosił zamknięcie linii produkcyjnej płyt offsetowych w niderlandzkim mieście Tilburg i przeniesienie jej do fabryk w Japonii i Chinach. Zakończenie procesu ma nastąpić z końcem 2023 r. Powodem tej decyzji jest ciągły spadek zapotrzebowania na płyty offsetowe, wynikający z przechodzenia drukarń na technologię cyfrową (trend ten został przyspieszony przez pandemię). Nie bez znaczenia jest także pogarszająca się w Europie sytuacja rynkowa – wzrost kosztów surowców, niestabilność rynku energii oraz wpływ wyższej inflacji.

Polecamy

Prenumerata

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego pisma.
Wypełnij formularz i dołącz do grona ludzi dobrze poinformowanych.

●Zamawiam prenumeratę●

Reklama

W tym miejscu zamieszczamy cenniki produktów reklamowych w drukowanych wydaniach "Świata DRUKU" oraz informacje techniczne dotyczące ich przygotowania.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do działu reklamy:
tel. 42 687 12 92
reklama@swiatdruku.eu

*Informacje o modułach reklamowych do zestawień tematycznych:

Moduły reklamowe do zestawień przygotowywane przez nasze zewnętrzne studio graficzne (w wym. 180 x 40 mm), w oparciu o przesłane do nas w tym celu następujące materiały Klienta:
- logotyp w rozdzielczości 300 dpi (formaty: AI, CDR, EPS, JPEG, PDF lub TIFF)
- nazwa firmy wraz z formą prawną
- adres: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
- jeden numer telefonu i jeden numer faksu
- jeden adres e-mail i jeden adres strony www
- opis działalności do 600 znaków ze spacjami.

Moduły są przesyłane do Klienta przed drukiem w celu akceptacji.

W cenie modułu zawarta jest jedna poprawka Klienta i wszelkie korekty ewentualnych błędów zawinionych przez naszą redakcję lub studio graficzne.

Dodatkowe zmiany treści są dodatkowo płatne, uzależnione od czasu pracy studia.