Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Wydarzenia / XXXVII Poligraficzne Konfrontacje

XXXVII Poligraficzne Konfrontacje

6 października odbędą się XXXVII Poligraficzne Konfrontacje, tym razem pod hasłem WADY I BŁĘDY W PROCESIE DRUKOWANIA FLEKSOGRAFICZNEGO. W ostatnich latach fleksografia w znaczący sposób wzmacnia swoją pozycję wśród technik drukarskich, a jej wszechstronność decyduje o wzroście popularności tej techniki.

Głównym powodem jest praktycznie nieograniczony zakres zadruku wszelkich możliwych podłoży dru-kowych m.in. takich jak papier, tektura falista, tworzywa sztuczne, folie i opakowaniowe materiały z two-rzyw syntetycznych. Istotnym czynnikiem zwiększającym potencjał produkcyjny fleksografii jest możli-wość zadrukowania materiałów o nierównej powierzchni. Fleksografia ma również wady mające bezpo-średni wpływ na efekt końcowy produkcji. Czynnikami wpływającymi na jakość druków wykonanych techniką fleksograficzną są m.in. jakość formy drukowej, zastosowanie farb graficznych o odpowiednich właściwościach, właściwe ustawienia maszyny w procesie druku, przestrzeganie reżimów technologicz-nych przygotowania do druku i w czasie samego procesu produkcyjnego. Zapobieganie błędom na eta-pie przygotowania i w czasie procesu drukowania fleksograficznego oraz eliminowanie wad wynikają-cych z zastosowania tej techniki druku będą przedmiotem rozważań bieżących Konfrontacji.
Współorganizatorem wydarzenia jest Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A.
PROGRAM KONFRONTACJI

09:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI
dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, profesor Politechniki Warszawskiej – ZTP IMiP WIP PW, Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej
10:10 – 10:50 KONTROLA JAKOŚCI I WADY FORM FLEKSOGRAFICZNYCH
dr inż. Svitlana Khadzhynova – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia, Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
Wysoka jakość nadruku w drukowaniu fleksograficznym w dużym stopniu zależy od jakości formy drukowej. Przedstawione zostaną główne czynniki mające wpływ na jakość form drukowych oraz przeanalizowane ich podstawowe wady. Omówione zostaną również urządzenia stosowane do oceny jakości fleksograficznych form drukowych.
10:50 – 11:05 Sesja pytań i odpowiedzi
11:05 – 11:20 Przerwa na kawę i herbatę
11:20 – 12:00 WADY W PROCESIE DRUKOWANIA FLEKSOGRAFICZNEGO. DRUK FARBAMI ROZPUSZ-CZALNIKOWYMI
mgr inż. Jerzy Kempiński, Doradca techniczny, hubergroup Polska Sp. z o.o.
Nowoczesny druk fleksograficzny jest nierozerwalnie związany z dostosowaniem farb do różnych podłoży drukowych, układów farbowych szybkości druku, a także wymaganiami poszczególnych wzorów kolorystycznych.
W prezentacji omówione zostaną zagadnienia: szybkość schnięcia farb rozpuszczalnikowych, dobór aniloksów w zależności od wytypowanego koloru oraz rozwiązywanie problemów z nadru-kowywaniem kolorów i zabezpieczaniem druków lakierami.
12:00 – 12:15 Sesja pytań i odpowiedzi
12:15 – 12:55 WADY W PROCESIE DRUKOWANIA FLEKSOGRAFICZNEGO. PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA FARB I LAKIERÓW UV
mgr inż. Marcin Marchewka – Szef Działu Farb UV, hubergroup Polska Sp. z o.o.
W prezentacji przedstawione zostaną zagadnienia technologiczne związane z zastosowaniem farb i lakierów fleksograficznych utrwalanych promieniowaniem UV. Technika fleksografii UV obecna jest w wielu sektorach produkcji poligraficznej. Znajduje zastosowanie podczas wytwarzania wielu różnych produktów końcowych. Wiąże się to z użyciem szerokiego spektrum podłoży drukowych i technik uszlachetniania. Proces utrwalania farb fleksograficznych UV jest reakcją fotochemiczną, której charakter w sposób zasadniczy różni się od schnięcia produktów konwencjonalnych. Przedstawione zostaną problemy występujące podczas procesu drukowania z zastosowaniem produktów UV, wskazane przyczyny powstawania i sposoby ich rozwiązywania.
12:55 – 13:10 Sesja pytań i odpowiedzi
13:10 – 13:25 Przerwa na kawę i herbatę
13:25 – 14:05 DRUK FARBAMI WODOROZCIEŃCZALNYMI NA TEKTURZE FALISTEJ. BŁĘDY I WADY
Łukasz Łącki – Lider Działu Projektowego, Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.
W prezentacji przedstawione będą praktyczne przykłady problemów występujących w procesie produkcyjnym opakowań z tektury falistej w zakładach Smurfit Kappa. Omówione zostaną błędy występujące na różnych etapach produkcji, oraz ich wpływ na efekt finalny gotowego wyrobu. Zaprezentowane zostaną sposoby ich eliminowania, zapobiegania błędom ludzkim, maszynowym i wynikających z ograniczeń technologicznych.
14:05 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi
14:20 – 15:00 STANDARDY W PROCESIE DRUKOWANIA FLEKSOGRAFICZNEGO
dr inż. Konrad Blachowski – Adiunkt w ZTP IMiP WIP PW, Właściciel - Pre-Media Solutions, ZTP IMiP WIP PW
Norma ISO 12647-6:2012 opisująca zagadnienia związane z jakością drukowania fleksograficz-nego odbiega koncepcyjnie od norm z tej serii dla innych technik drukowania. Podczas wystąpie-nia zostanie przybliżona słuchaczom treść tej normy i rozwinięte niektóre zagadnienia związane z wymianą informacji za pomocą charakterystyk drukowania. Zostaną też poruszone kwestie wyni-kające z innych norm ISO powiązanych z normą 12647-6.
15:00 – 15:15 Sesja pytań i odpowiedzi
15:15 – 15:45 BŁĘDY I WADY W PROCESIE DRUKOWANIA FLEKSOGRAFICZNEGO - PANEL DYSKUSYJNY
Wszyscy prelegenci
Ok. 15:45 – 16:30 Lunch i rozmowy indywidualne
Ok. 16:30 Zakończenie Konfrontacji

  • Obecnie 0 z 5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0/5 (0 ocen/y)

Dziękujemy za ocenę!

Twoja ocena już została uwzględniona. możesz oceniać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Nie masz uprawnień do pisania komentarzy. Zaloguj się.

Z ostatniej chwili

W dn. 21 i 22 czerwca br. w warszawskim Expo XXI odbędzie się IV edycja Międzynarodowych Targów Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days. Wydarzenie, w którym udział jest bezpłatny (wymagana jest rejestracja), jest przeznaczone dla producentów leków i kosmetyków, a także przedstawicieli instytucji, uczelni i firm z otoczenia branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Firma Dantex – producent cyfrowych drukarek do etykiet – nawiązała współpracę sprzedażową i marketingową dotyczącą drukarek Pico z Grupo Impryma, działającą na terenie Hiszpanii i Portugalii.

Polecamy

Prenumerata

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego pisma.
Wypełnij formularz i dołącz do grona ludzi dobrze poinformowanych.

●Zamawiam prenumeratę●

Reklama

W tym miejscu zamieszczamy cenniki produktów reklamowych w drukowanych wydaniach "Świata DRUKU" oraz informacje techniczne dotyczące ich przygotowania.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do działu reklamy:
tel. 42 687 12 92
reklama@swiatdruku.eu

*Informacje o modułach reklamowych do zestawień tematycznych:

Moduły reklamowe do zestawień przygotowywane przez nasze zewnętrzne studio graficzne (w wym. 180 x 40 mm), w oparciu o przesłane do nas w tym celu następujące materiały Klienta:
- logotyp w rozdzielczości 300 dpi (formaty: AI, CDR, EPS, JPEG, PDF lub TIFF)
- nazwa firmy wraz z formą prawną
- adres: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
- jeden numer telefonu i jeden numer faksu
- jeden adres e-mail i jeden adres strony www
- opis działalności do 600 znaków ze spacjami.

Moduły są przesyłane do Klienta przed drukiem w celu akceptacji.

W cenie modułu zawarta jest jedna poprawka Klienta i wszelkie korekty ewentualnych błędów zawinionych przez naszą redakcję lub studio graficzne.

Dodatkowe zmiany treści są dodatkowo płatne, uzależnione od czasu pracy studia.